www.billelar.dk                                 Back to texts

Debatindlæg i Politiken 26. juni 2012


<font size="5" face="Times New Roman"></font> Computerspil er skam anerkendt allerede

Af STEEN BILLE LARSEN

Det er ikke korrekt, at computerspil mangler anerkendelse som kulturarv.
 


Politikens spilredaktør Thomas Vigild opfordrer 20.6. Kulturministeriet til at sikre det økonomiske grundlag for Spilmuseet i Ikast med henvisning til, at uden denne støtte er computerspil ikke anerkendt som kulturarv i Danmark.

Det er ikke korrekt, at computerspil mangler anerkendelse som kulturarv.

Thomas Vigild undlader at nævne, at Danmarks Tekniske Museum erhverver eksempler på de typer maskiner og konsoller, som Spilmuseet også indsamler.

Her kan man få nogle af de oplevelser, som alle er enige om er af værdi, når man spiller computerspil. For det andet har Det Kongelige Bibliotek ( KB) en anden og betydelig større opgave end Spilmuseet.

KB indsamler udgivne computerspil af relevans for dansk kulturarv. Med til dette hører det stigende antal computerspil på internettet, hvilket er et område, som Spilmuseet slet ikke beskæftiger sig med. Det er en stor teknisk udfordring, som vi løser på de givne betingelser.

KB's opgave er dernæst at bevare computerspil for eftertiden, altså også den dag hvor man ikke længere kan få reservedele til maskinerne, og hvor forgængelige printplader og cd'er er ædt op af tidens tand. Derfor har vi for fysiske spil på forgængelige cd'er valgt ' emulering' som strategi, således at spillene læses over på harddiske.

Eftertiden vil takke os for denne strategi. Alternativet ville være, at computerspil om 30 og 50 år er noget, man kan læse i gamle aviser, men hverken høre eller se. Det tilkommer ikke os at tage stilling til, om det er en offentlig opgave at yde økonomisk støtte til et supplement i form af et museum for spilmaskiner.

Det fremmer imidlertid ikke forståelsen for vores fælles indsats at skabe fjendebilleder i forhold til de statslige institutioner, som rent faktisk gør en indsats for bevaringen af dem.


 

Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


www.billelar.dk