Billelar.dk

a personal web site about art, literature and travels

  Here you are: Home- Texts
Link to CV
Papers, presentations and articles by
Steen Bille Larsen
    12.0.2023 Forskningsbibliotekerne, forskning, formidling. Tema: Forskningens rolle, betydning og udvikling. Oplæg på seminar, arrangeret af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), på Bernstorff Slot 12. maj 2023.

11.11.2021 - Præsentation af Dansk Bibliotekshistorie 1-2
På arrangementet "Bogdage" på Det Kgl. Bibliotek Aarhus 11. novmber 2021 præsenterede Aarhus Universitetsforlag Dansk Bibliotekshistorie, hvor Steen Bille Larsen gav en kort præsentation af værket. (Manuskrpit)

08.11.2021 - Klassikere genlæst: Bogen og samfundet
Om en genlæsning af Hans Hertel: Den daglige bog. Bøger, formidlere og læsere i Danmark gennem 500 år. Bogen har sin styrke ved på 84 sider at sammenfatte bogens historie og bogens samspil med kultur og samfund. Hans Hertel slutter med et citat af Voltaire: ”Hvis bogen ikke fandtes, måtte man opfinde den”, (Trykt i BOG HÅND VÆRK, Tidskrift for bogvenner, 2020-2021)


02.11.2021 - Dansk Bibliotekshistorie Bind 1. Biblioteker for de få. Tiden før 1920. Bind 2. Bibliotekr for alle. Tiden efter 1920.
Skrevet og redigeret  sammen med Nan Dahlkild.
790 sider. Værket fortæller i to bind om de danske biblioteker i deres mangfoldighed. Det dækker udviklingen fra middelalderens samlinger af håndskrifter til den digitale tidsalder med nye udfordringer til alle biblioteker og informationscentre. (Aarhus Universitetsforlag)

26.10.2021. Fagbibliografiens død - Eller?
Fagbibliografierne er lukket, men i forbindelse med videnskabeligt arbejde forventes det fortsat, at ophavsmanden kan dokumentere kendskab til og overblik over eksisterende forskning. Det er
med UNESCOs ord stadig en samfundsopgave  at sikre overblik over den videnskabelige produktion (Senimar på Københavns Universitet).

01.11.2019 - Forening for Boghaandværk har fået moderniseret sit logo

Forening for Boghaandværks logo blev oprindeligt skabt af kunstneren Hans Tegner i 1888. Det blev redesignet af Erik Ellegaard Frederiksen i 1954 til det logo, som har været anvendt indtil nu. Det er nu moderniseret af designeren Trine Rask. (Nyt for Bogvenner, oktober 2019).


25.08.2019 - Harald Ilsøe 1933-2019

Christian Kaaber, antikvar og boghistoriker, og Steen Bille Larsen, fhv. nationalibliotekar og i bestyrelsen for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, skriver mindeord om bog- og bibliotekshistoriker Harald Ilsøe. (Politiken 25. august 2019).


15.04.2019 - Biblioteket i 100 år
Et stort bibliotekshistorisk forskningsprojekt er undervejs i anledning af hundredåret for den første danske bibliotekslov fra 1920.
Artikel skrevet sammen med Nan Dahlkild. (Danmarks Biblioteker. Udg. af Danmarks Biblioteksforening nr. 2, 2019) Åbner som pdf.

15.03.2019 - La bibliothèque royale du Danemark, un diamant danois
In the book "Un monde de bibliothèques" ed. by Julien Roche. Publ. by Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, Paris. March 2019, p. 92-99.

15.01.2019 - 
Et råd til Movia
Læserbrev i Politiken i anledning af mine besværligheder med at finde det rigtige busstoppested i Københavns Lufthavn en mørk vinteaften i slud og sne. (Politiken 15. januar 2019).
 
02.01.2019 - 
'1968' hat sat sine positive spor
Ungdomsoprøret har utvivlsomt haft betydning for samfundsudviklingen. Nedenstående kommentar er skrevet i anledning af udgivelsen  min bog "I Venstrefløjens Øje. Mit Liv som Fuldtidsaktivist i 1960'erne", Forlaget Politisk Revy. (Politiken 2. januar 2019)

31.12.2018 - Erland Kolding Nielsen 13. januar 1947 – 22. januar 2017
Bibliografi over biblioteksfaglige og videnskabelige arbejder. (Bibliotekshistorie 13. 2018. Nummeret er tilegnet afdøde direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen)
 

14.12.2018 - I venstrefløjens øje. Min tid som fuldtidsaktivist i 1960-erne. Forlaget Politisk Revy. 2018. 306 sider.
Steen Bille Larsen (f. 1942) fortæller om sit liv og tid som bevidst og engageret menneske i 1960-erne.
Han var ikke blandt lederne og ikke menig aktivist, men befandt sig midt imellem og tog sig af det organisatoriske. Det er en personlig og politisk beretning, hvor forfatteren med ironi og selvkritisk distance beskriver venstrefløjen, bl.a. set gennem Kampagnen mod Atomvåben, den kommunistiske ungdomsbevægelse og ikke mindst fjortendagesbladet Politisk Revy. Errata


14.12.2018 - Et tilbageblik på 1968 – symbolet på 1960-ernes ungdomsoprør
14. december 2018 udgav Forlaget Politisk Revy min bog "I Venstrefløjens Øje. Mit Liv som Fuldtidsaktivist i 1960'erne". Denne kommentar er skrevet i anledning af bogudgivelsen.

12.12.2018 - Russelltribunalet i Danmark 1967. Krigsforbrydertribunal om Vietnamkrigen

Uddrag af bogen  "I Venstrefløjens Øje. Mit Liv som Fuldtidsaktivist i 1960'erne". I 1967 blev Russelltribunalet afholdt i Danmark. Det var et internationalt krigsforbrydertribunal, som skulle undersøge, hvorvidt USA overtrådte internationale love under deres voldsomme fremfærd i Vietnamkrigen. Det officielle Danmark prøvede uden held at stoppe tribunalet. (Publiceret på Historie Online)

26.10.2018 - And Then There Was Silence - Bogproduktion i den digitale tidsalder
Interview med bogforlægger Søren Hørdum om historien bag fotograf Jan Grarups storværk And Then There Was Silence, som udkom på forlaget BookLab i 2017.(Nyt for Bogvenner, årgang 37, oktober 2018)

01.04.2018 - 
En politisk aktivist i 1960-erne – en insiders beretning

Oprøret i 1960’erne bestod af mange elementer, Kampagnen mod Atomvåben, modstanden mod Vietnamkrigen, kvindebevægelsen, studenteroprøret og hippierne. I denne artikelgivesen oversigt over de forskellige elementer i oprøret. (Samfundsøkonomen nr. 2, april 2018)


01.11.2017 - Kunstnerbøger - eller bøger som kunst

Kunstnerbøger er en ny genre, der har vokset sig større gennem de sidste år. Kunstnerbøgerne har fået deres eget hovedværk på dansk i bogen ”Danske Kunstnerbøger / Danish Artists’ Books”, som udkom i 2013. Samtidig er kunstnerbøgerne gennem de seneste år blevet præsenteret på flere udstillinger. (Nyt for Bogvenner, årg. 36, november 2017)


01.02.2017 - Visionær og stålsat
Interview med Steen Bille Larsen om direktør for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen i forbindelse med hans død 22. januar 2917. Ved Anette Lerche i Bibliotekspressen, udgivet af Bibliotekarforbundet februar 2017

15.01.2017 Samlinger om Første Verdenskrig 1914-1918.
Om bogen: Samlinger om Første Verdenskrig 1914-1918. Det Kongelige Bibliotek. 2016. 110 s. (Guides to the Collections of the Royal Library, 2). Allerede dengang blev Verdenskrigen betragtet som en begivenhed af særlig karakter og Det Kgl. Bibliotek indsamlede et meget stort materiale om krigen. Bogen giver en oversigt over bibliotekets store samlinger af danske og udenlandske bøger, plakater og fotografier. Der befinder sig således 6.000 udenlandske videnskabelige bøger, kildepublikationer og propagandalitteratur fra både de krigsførende lande og fra neutrale lande.
 
05.01.2017 -
Trykning af det illegale "De Frie Danske". Dokumentation af den illegale trykkerivirksomhed 
Udgivelse af en beretning af den tidligere modstandsmand Erik Hansen og om det farlige arbejde med at trykke et illegalt blad. Gruppen var bevæbnet og arbejdede meget professionelt og trykte aldrig bladet det samme sted to gange. (Trykt i "Kildekunst. Historiske og Kulturhistoriske Studier. Festskrift til John T. Lauridsen", 2016)


15.06.2016 - Det Kongelige Biblioteks Pensionistnetværk (Link til pdf) 
Det Kongelige Bibliotek besluttede i 2014 at oprette et netværk af pensionister, kaldet KBs Pensionistnetværk. Netværket består af pensionerede medarbejdere, som har givet udtryk for, at de ønsker at bevare en tilknytning til deres tidligere arbejdsplads, også efter at det formelle arbejdsliv er slut. (Trykt i Det Kongelige Biblioteks årsberetning 2015)25.09.2015 - 100-året for 1. Verdenskrig og Det Kongelige Bibliotek (Link til pdf.)

Det Kongelige Bibliotek blev involveret i markeringen af 100-året for 1. Verdenskrig allerede i marts 2010, hvor biblioteket på initiativ af EU’s kulturportal, Europeana, blev deltager i et europæisk digitaliseringsprojekt, som i januar 2014 mundede ud i en europæisk hjemmeside Europeana 1914-1918. Her tilgængeliggjorde otte nationalbiblioteker og forskellige andre store europæiske kulturinstitutioner deres samlinger om 1. Verdenskrig. Det Kongelige Bibliotek arrangerede i den anledning bl.a. også en udstilling, en foredragsrække og musikarrangementer. (Trykt i Det Kongelige Biblioteks årsberetning 2014)

<small><font size="3" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"></font></small></font></small>
20.09.2015 - Stambøger i Det Kongelige Bibliotek i digitaliseringens tidsalder (Link til pdf) 

Stambogen
 eller Album Amicorum (Vennebog) var en lille bog med blanke blade, som blev anvendt til at lade slægtninge, studiefæller, professorer, berømtheder skrive i. Stambogen, ”rejse-lommebogen”, var en skik, som især holdt sig i 1500-, 1600- og 1700-tallet i Tyskland og Tysklands nabolande. Artiklen præsenterer de ca. 300 stambøger i Det Kongelige Bibliotek. (Trykt i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, nr. 3. 2015)


<small><font size="3" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small></small></font></small> 15.12.2014 - Europeana Collections 1914-1918 – et digitalt monument over Første Verdenskrig (Link til pdf)
Det Kongelige Bibliotek har deltaget i et stort samarbejde i EU-regi, hvor de europæiske nationalbiblioteker og andre kulturinstitutioner har digitaliseret materiale med relation til Første Verdenskrig og puljer det i en fælles database på nettet, "Europeana 1914-1918" (Artikel i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, nr 4, 2014, side 45-50)

15.11.2014 - Den Sorte Diamant 1999-2013. Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne (Link til pdf).
I 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om en udbygning af Det Kongelige Bibliotek. Resultatet var bygningen "Den Sorte Diamant" og i artiklen gennemgås, hvorledes bygningen er blevet tilpasset til IT-udviklingen gennem et årti. (Bibliotekshistorie, nr. 11, 2014. pdf)


26.11.2014 - Krigssamlinger om første verdenskrig 1914-1918. I forbindelse med 100-året for udbruddet af første verdenskrig (Link til pdf)
Nationalbibliotekerne i Danmark, Tyskland og Østrig-Ungarn
opbyggede systematisk fra verdenskrigens udbrud i august 1914 samlinger med bøger, pjecer, fotografier, kort m.m. om første verdenskrig. Emnet er præsenteret i denne PowerPoint-præsentation. Efter en en omtale af krigssamlinger i Tyskland og Østrig-Ungarn er vægten lagt på samlingerne i Det Kongelige Bibliotek, give eksempler fra samlingerne samt pege på, hvorledes disse samlinger opstod og hvad de rummer. (Oplæg fra møde i Dansk Bibliotekshistorisk Selskab 26. november 2014.pdf)

02.04.2014 - Europeana 1914-1918 – et digitalt monument (link til pdf)
Præsentation af nogle af Det Kongelige Biblioteks digitaliseringer til Europeana-projektet om 1. Verdenskrig. (Oplæg på Det Kongelige Biblioteks seminar "Ned med våbnene!" Neutralitetens spor i danskernes liv under 1. Verdenskrig,  2. april  2014. pdf)

”Le Diamant noir, 1999-2012. changements fonctionelles réalisés à la Bibliothèque royale du Danemark pour répondre aux de numerique“. I: Bibliothèques d’aujourd’hui. À la conquête de nouveaux espaces. Nouvelle édition.  Ed. sous la dir. de Marie
Françoise Bisbrouck. Éditions du Cercle de la librairie (Paris), 2014, pp. 420-428.
<small><font size="3" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"></font></small></font></small>


15.09.2013 -Det Kongelige Bibliotek og de sociale medier
Det Kongelige Biblioteks formidling af samlinger, opgaver, funktioner og arrangementer sker i dag helt overvejende digitalt. I lighed med de fleste andre institutioner er Det Kongelige Bibliotek at finde på de sociale medier. Det Kongelige Bibliotek har valgt en differentieret politik over for de sociale medier med en indarbejdet politik over for nogle medier og mere eksperimenterende over for andre. (Trykt i Det kongelige Biblioteks årsberetning 2013)


05.09.2013 - Det Kongelige Bibliotek og elektroniske ordbøger
Professor Bergenholtz efterlyste i et indlæg i Den Korte Avis 19. august et klart svar fra Det Kongelige Bibliotek angående biblioteketsindsats for at bevare ordbøger på nettet. Jeg vil godt rette misforståelsen om, at Det Kongelige Bibliotek ikke lever op til sin forpligtelse. 
(Debatindlæg i DenKorteAvis 5. september 2013)

06.07.2013 - Det Kongelige Bibliotek og elektroniske opslagsværker
Debatindlæg som svar til professor emeritus Henning Bergenholtz, som kritiserer  Det Kongelige Bibliotek for ikke at indsamle og bevare elektroniske værker for eftertiden. (Debatindlæg i DenKorteAvis 6. juli 2013)

15.09.2012 - Wikipedia in residence på Det Kongelige Bibliotek (link til pdf

I efteråret 2012 indgik biblioteket et samarbejde med formanden for den danske Wikipedia-støttegruppe. Fra 1. oktober og året ud blev den pågældende ansat som såkaldt ”Wikipedian in residence” for som kollega at inspirere og støtte bibliotekets medarbejdere i, at Det Kongelige Biblioteks samlinger kunne blive mere synlige på Wikipedia. (Trykt i Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2012)

01.09.2012 - Nationalbiblioteket nyorganiseres fra 2013 (link til pdf),
Fokusartikel (sammen med Erland Kolding Nielsen), i: Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning, 2012, s. 31-34.


09.08.2012 - Pierre Bigandt 1928-2012
Nekrolog over Det Kongelige Biblioteks tidligere økonomi- og personalechef. Pierre Bigandt virkede 1970-94 under tre helt forskellige chefer med henholdsvis ca. 10, 5 og 10 år: Palle Birkelund, Torkil Olsen og Erland Kolding Nielsen. Bigandts hovedinteresse var personalepolitik og personaleforvaltning.

12.07.2012 - Det Kongelige Bibliotek uforstående over for Spilmuseets anklager
 "Vi kan ikke forstå, hvorfor Spilmuseet har valgt os som deres modstander. Jeg synes det er rigtig ærgerligt, at der har udviklet sig denne her ordkrig mellem Spilmuseet og Det Kongelige Bibliotek" Interview i Eurogamer.dk 12. juli 2012. (Link til Eurogamer. Åbner i nyt vindue)


05-07-2012 - Det Kongelige Bibliotek: Fremlæg spilliste
I sit forsøg på at blive et statsanerkendt museum fortsætter Spilmuseet sine udokumenterede angreb på Det Kongelige Bibliotek ved at gentage påstanden om, at Det Kongelige Bibliotek mangler at indsamle 10.000 computerspil.(
Debatindlæg i Politiken 5. juli 2012)

26.06.2012 - Computerspil er skam anerkendt allerede
Politikens spilredaktør Thomas Vigild opfordrer Kulturministeriet til at sikre det økonomiske grundlag for Spilmuseet i Ikast med henvisning til, at uden denne støtte er computerspil ikke anerkendt som kulturarv i Danmark. Det er ikke korrekt, at computerspil mangler anerkendelse som kulturarv. (
Debatindlæg i Politiken 26. juni 2012 )

30.04.2012 - Inspiration and fascination –the railway painting in postcards
From the very beginning the railway has been an inspiration and fascination for painters, writers, poets. This famous painting by Turner is represented in my collection of art postcard with railway motives. My collector’s interest is: Art postcards with railway motives.

01.09.2011 -Viden, kultur og kvalitet i digitale rammer. Nationalbibliotekets strategi 2011-2014” (link til pdf),
Fokusartikel i Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning, 2011, s. 33-34.

<small><font size="3" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><span lang="en-GB"></span></small></font></small>

Benchmarkingundersøgelse med nordiske nationalbiblioteker 2009- 2010”, Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning, 2010, s. 31-32.


22.10.2009 -
Tanker om bogbindet... <small><font size="3" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><span lang="en-GB"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"></font></span></small></font></small>
Tale ved åbningen udstillingen Nordenvind, Nordiske Bogbind 2009, i Kunstindustrimuseet, arrangeret af Foreningen af danske Designbogbindere 22. oktober 2009. (Trykt i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 2009:4)
  26.10.2007 - Det Nationale Fotomuseum har en fremtid
Tak for de mange roser fra Mette Sandbye i Weekendavisen 19. oktober for det arbejde, som Det Kongelige Bibliotek har gjort de seneste ti år at virkeliggøre en gammel drøm om at bringe Billedsamlingens store fotohistoriske samling frem i lyset (Debatindlæg i Weekendavisen)

03.10.2007 - The Black Diamond in Copenhagen – 10 years after
Paper at the conference Building for the Future: National and Academic Libraries from around the Globe,  arr. by the IFLA’s Library Buildings and Equipment Section  at Koninklijke Bibliotheek (Royal Library), The Hague, Netherlands, 3-5 October 2007.

Speciallæsesalene i Den Sorte Diamant – et tilbud til humanistisk forskning”. I: Umisteligt. Festskrift til Erland Kolding Nielsen.  Det Kongelige Bibliotek: Museum Tusculanums Forlag. 2007, ss. 589-614.

Adgang til den digitaliserede europæiske kulturarv”, Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning, 2007, s. 26-27


Digitalisering af bibliotekernes samlinger i EU regi”, Biblioteksårbog 2006.  Red. af Lone Sewerin m.fl. Udgivet af Biblioteksstyrelsen, 2007, ss. 129-130.
 
01.09.2006 - Bøger på sand
Intet tyder på, at der trykkes mindre på trods af elektroniske bøger, internettet osv. Bogen har fortsat sin styrke i tidløsheden og i at den ukontrolleret kan gå fra hånd til hånd. (Artikel i Bogens Verden)


01.07.2006 An Expedition to European Digital Cultural Heritage – EU konference i Salzburg 20.-22. juni 2006
Skrevet sammen med Bo Ôhrström: Tidligere i år offentliggjorde EU-kommissionen sin plan for at skabe et europæisk digitalt bibliotek, hvor borgerne kan få online-adgang til den skrevne og audiovisuelle kulturarv. Et af EU-initiativerne er The National Representatives Group (NRG). Det østrigske formandskab havde indbudt til konferencen i Salzburg med det formål at drøfte hvorledes kulturelle og videnskabelige e-ressourcer kan gøres bedre tilgængelig og bevares for eftertiden. (Publiceret på Danmarks Elektroniske Forskningsbiblioteks hjemmeside)
 
01.04.2006 - Books on Sand
There is no indication at all that less is being printed because of electronic books, the Internet etc. The book maintains its strength because of its timelessness and the fact that it can pass unchecked from hand to hand.

<small><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><font size="3"><small></small></font></font></small>

Kommunikation erstatter transport. Den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 1980-2005. Festskrift til Karl Krarup      Red. sammen med: Erland Kolding Nielsen og Niels Christian Nielsen under medvirken af Sofie Lene Bak.   Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Museum Tusculanums Forlag.   2005. 774 s.   (Danish Humanist Texts and Studies vol. 30)


Det hybride nationalbibliotek – nationalbiblioteksbegrebets udvikling”. Sammen med Svend Larsen. I: Kommunikation erstatter transport. Den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 1980-2005.Festskrift til Karl Krarup . Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Museum Tusculanums Forlag, 2005, ss. 411-435.

Karl Krarup – homo sociologicus. En karakteristik – en kovending – en karriere”. Sammen
med Erland Kolding Nielsen, Niels Christian Nielsen. I: Kommunikation erstatter transport. Den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 1980-2005. Festskrift til Karl Krarup.  Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Museum Tusculanums Forlag, 2005, ss. 19-27.

"Tidsrejse på det danske Internet". Interview i Politiken ved Nils Thorsen 12. oktober 2004
 
The Renaissance of the Library – Adaptable Library Buildings.  Documentation of new library buildings in Europe. Red. sammen med Elmar Mittler et. al. (Göttinger Bibliotheksschriften 25).  Niedersächsische Staats und Universitätsbibliothek. Göttingen. 2004. 367 p. (Ill.)

New Buildings and New Developments in the Academic Libraries and the Public Libraries of the Baltic Sea Area: Proceedings from the 6th Symposium of Bibliotheca Baltica in Copenhagen 18 September - 21 September 2002” . Red. sammen med Robert Schweitzer (ed.). Copenhagen. 2003. 135 s. Ill.

Anmeld. af Esko Häkli: “Off the Record 2: Articles and Papers. Aufsätze und Vorträge”. 2002, Alexandria , 15:1, 2003, pp. 63-66.

En kraftig slebet Diamant [interview]”, Bibliotekspressen , 18, 2002, ss. 554-557.

"Judaistisk Afdeling har det godt” [gensvar til fhv. seniorforsker Ulf Haxen], Jødisk Orientering , 5, 2002, s. 10.

The Effective Library. Vision, Planning and Evaluation in the Digital Age. Documentation of new library buildings in Europe”.
Red. sammen med Elmar Mittler et. al. (Göttinger Bibliotheksschriften 20)  Göttingen. 2002. 319 p. 176.

New Library Buildings and Library Reconstructions”,
Sammen med Ulrich Niederer. I: Liber Quarterly , 12, 2002, pp. 97-104.

05.07.2001 - National Libraries - A Dumping Ground or a source of National Knowledge
I a recent debate some scholars were voicing their criticism of the Danish legal deposit act for failing to ensure that sufficient collection of texts from the Internet was being effected and that nothing has been done to preserve these texts for posterity. The discussion was concentrating on how to solve the question of the national library's main obligations  in terms of publications on the Internet.
(Paper presented July 5th 2001 at the LIBER Annual General Conference in London)

01.05.2001 - Antiatomprotestkampagnen. Artikel i Leksikon for det 21. århundrede
Antiatomprotest kampagnen”. I: Leksikon for det 21. århundrede , 2000, (oprindeligt som Cd-rom). Også online

22.09.2000 -
Newspapers on conventional and electronic media
The electronic world and the Internet have not made the libraries' tasks any easier as far as newspapers are concerned. Projects on acquisition, preservation and access of Newspapers in Denmark, Norway and Sweden. (Paper presented at 5th International Symposium, Bibliotheca Baltica, Szczecin. September 22, 2000)
<small><font size="3" face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><font color="#000000"><small><small><small><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><big><big><font size="3"><small><font face="Times New Roman, serif"><font color="#000000"><span lang="en-US"><font size="3"><font face="Times New Roman, serif"><font color="#000000"><span lang="en-US"><small><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"></font></small></span></font></font></font></span></font></font></small></font></big></big></font></small></small></small></font></small></font></small>

Læsesal Vest eller Læsesal Nord – om forskernes forhold i Diamanten”, Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning, 2000, s. 12-14.


"De venstreintellektuelles arkiver i Danmark (1920’erne og 1930’erne)”. I: Olav Harsløv, Ivan Boserup og Gerd Callesen (red.): Broby – en central Outsider.  2000, ss. 297-304.

Are the Users and the Staff a Problem? Teaching Preservation Management in The Royal Library, Copenhagen”. In: Yola de Lusenet (ed.): Preservation Management Between Policy and Practice.  Amsterdam: European Commission on Preservation and Access. 2000, pp. 72-78.

The Turbulent Totality and the Total Experience: Cultural Activities at The Black Diamond. The Royal Library Copenhagen”. Liber Quarterly , 9:2, 1999, [2000], pp. 99 – 107.
 
19.04.1999 - Are the users and the staff a problem? teaching preservation management in The Royal Library
In The Royal Library there has been a strategic change in the preservation policy.  We maintain an environment for traditional bookbinding craftsmanship of such a size that we have the expertise to treat and maintain our old collections, but in addition comes something new: preservation has now moved in to the academic field and become a science. (Paper presented at a European conference on "Preservation Management. Between policy and practice" at the Koninklijke Bibliotheek. The Hague, 19. - 21. April 1999)

Bibliotekshistorie”. Red. m.fl. Bind 5 ff. 1999 -. Udgivet af: Dansk Bibliotekshistorisk Selskab.

Den lærende medarbejder”. DF-Revy,  22:10, 1999, s. 264.

Om pligtaflevering”, Sammen
med  Harald von Hielmcrone. I:Kulturkontakten,  8:7, 1999, ss. 26-27.

Slutrapport: Nordic Conference on Preservation and Access”, Sammen
med Margareta Törngren. I:Nordinfo-nytt  1/1999, ss. 18-20.

Vyuka managementu ochrany fondu ve velkych knihovnách Národn’ knihovna”, Knihovnická revue,  2, (Prag) 1998, ss. 53-55.

The Royal Library Copenhagen on the Habour Front”, (sammen med Karl Krarup og Charlotte Rohde),The Liber Quaterly / European research libraries cooperation, 7, 1997, s. 211-235.

"Ny lov om pligtaflevering pr. 1. januar 1998", i:Det Kongelige Bibliotek. Årsberetning,        1997,  s. 21-22     


Biblioteksstrategi i de nordiske lande i IT-tidens tidehverv”, DF-Revy , 20, 1997, ss. 192-193.

Analyse af publikumsbetjening og dokumentlevering 1990–1994”. 1997. 77 sider. Det Kongelige Bibliotek. (Modernisering i historiske rammer; 9).

Det Kongelige Bibliotek i Havnefronten: om bygning af et nyt nationalbibliotek”. Sammen
med Karl Krarup, Charlotte Rohdeog Bjarne Hammer: I: DF-revy . - Årg. 19, nr. 1 (1996). - ss. 7-15.

La fourniture des informations bibliographiques: exhaustivité, fiabilité, rapidité… Les choix du Danemark”. Sammen
med Erland Kolding Nielsen: I: Bulletin d’informations de l’Association des Bibliothécaires Français,  172, 1996. ss. 62-66.

Samarbejde mellem nationalbibliotek og folkebibliotek – fra distributør af data til distributør af dokumenter”, Norsk tidsskrift for biblioteksforskning , 2/3 1995, 1996, ss. 103-113.

Læs og giv videre: illegale flyveblade fra besættelsen 1940-45 . Udg sammen med Mogens Weitemeyer. Det kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag. 1995. 201 s. Ill.

Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbiblioteks nye klassiske bygning”, DF-Revy , 18, 1995, ss.113-114.

Forskningsbibliotekerne i fremtiden – nøgleord: forandring. Maurice Lines undersøgelse af nordiske forskningsbiblioteker”. I: DF-Revy , 16. årg. nr. 1, februar 1993, ss. 8-11.

Nationalbibliotek i blåt og hvidt. Åbningen af Estlands nye Nationalbibliotek”. I: DF-Revy . 16. årg. nr. 8, oktober 1993, ss. 220-221.

På opdagelsesrejser i Terra Electronica – nogle indtryk fra en studierejse til USA september 1992”. Sammen
med fl. I: DF-Revy , 16. årg. nr. 1, februar 1993. ss. 3-7.

Status for det interne moderniseringsarbejde. Aktivitetsberetning 1990”. Sammen
med Karl Krarup og Jens Kristian Lorentsen. 1992. 77 sider, ill. (Modernisering i historiske rammer; 5).

Anm. af: Kampen for en bedre tilværelse. Arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. 1991. i: Arbejderhistorie nr. 39, oktober 1992, s. 73-76

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font size="1"><big></big></font></big></big></small></font>

Samarbejdende europæiske biblioteker i en verden under forandring - LIBERs årsmøde 1992 i Budapest, i: DF-Revy. 15. årg, nr. 8, s. 228.

Amerikanske biblioteker i forandring på vej mod år 2000: indtryk fra en studierejse til amerikanske forskningsbiblioteker i november 1988”. I: Bogens verden . - Årg. 71, nr. 2 (1989) - ss. 145-150.

Treasure hunt in the USA: indtryk fra DF's studietur til USA november 1988”. Sammen
med Elise Herman, Annemette Kirkeby, Niels Senius Clausen, Poul Erlandsen. I: DF-revy  - Årg. 12, nr. 3 (1989) - ss. 37-44.

Det Kongelige Bibliotek i forandring: moderniseringsprojekt 1986-88. Sammen
med Karl Krarup m. fl. Det Kongelige Bibliotek 1989. xii, 368 s. (Modernisering i historiske rammer; 3).

01.10.1988 -
Danske Afdeling. Småtryksafdelingen: vejledning (Link til udgave digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek)
* redigeret i samarbejde med Anne-Marie Smith: Det Kongelige Bibliotek. Danske Afdeling. Småtryksafdelingen: vejledning. 2. rev. udg. 1988. 25 sider, ill. (Publikumsorienteringer / Det kongelige Bibliotek; 7).

Anm. af: Erik Christensen: Venstrevejen i Aalborg. SF gennem 25 år. S-P Forlahg. 1984. 122 s., i: Arbejderhistorie, 29, 1987, s. 76.

Anm. af: Carsten Jørgensen: Fra Bjelkes Allé til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-39. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. 1986. 230 s., i: Arbejderhstorie, 29, 1987, s. 83-85.

Anm. af: Hans Björkegren: Ryska posten. De ryske revolutionärerna i Norden 1906-1917. Bonniers. 1985. 382 s., i: Arbejderhistorie, 27, 1986, s. 92-95.

01.02.1986- Arbejderhistoriens identitetskrise
Forskningen må ikke falde for fristelsen til at lade sig protegere af fagbevægelsen - uanset at mange sikkert ville anse det for bekvemt, hvis det hidtidige økonomiske grundlag skulle begynde at skride. Forskningen skal stille kritiske spørgsmål og gå nye veje. (Link til manuskript som pdf).

Anm. af: Typer og Tryk. Af Torben Bjerg Clausen. 1985. 279 s. i: Arbejderhistorie, 26, 1986, s. 115-117

Mod strømmen: den kommunistiske "højre"- og "venstre"- opposition i 30-ernes Danmark . 1. udgave. 1986. 320 sider, ill. Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie. (SFAH skriftserie; nr. 17). Digital udgave, delt på fire pdf-filer:
Side 1-81
side 82-161
side 162-241
side 242-320

Modstandsbevægelsen: en bibliografi: litteratur om modstandsbevægelsens historie i Danmark udkommet 1945-1984 . Sammen
med Mogens Weitemeyer. Det kongelige bibliotek, 1985. Det kongelige Bibliotek. I: Specialhjælpemidler  – 12. 65 sider.
<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font size="1"><big></big></font></big></big></small></font>

John Reed og 'Reds'”, i: Solidaritet, 4, 1985, s. 15. Anmeldelse af filmen ”Reds” med Warren Beatty i hovedrollen.

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font size="1"><big></big></font></big></big></small></font>
Alfred Kruse - en internationalist”. I: Anarki og arbejderhistorie / redigeret af Karen Pedersen og Therkel Stræde. 1985 – ss. 208-223.

Anm. af: Svend Bagers hvidbog. Fra en brødløs tid. Udg. Af Torben Bjerg Clausen. Forlaget Tiden, 1984. i: Arbejderhistorie. 24. 1985, s. 53-54.

Tyske emigranters fraktionsarbejde i Socialdemokratiet: en beretning fra 1933, i: Arbejderhistorie, nr. 24 (1985), s. 44-49

24.11.1985 - Dokumentet, der "rensede" Alfred Kruse
Korrektion til en anmeldelse i dagbladet Politiken af Hans Björkegrens bog "Ryska Posten". Dokumentation for at Alfred Kruse i 1930'erne blev renset for en beskyldning om at være tysk agent under 1. Verdenskrig. (Link til manuskript som pdf).

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font size="1"><big></big></font></big></big></small></font>

Er der brug for en dansk arbejderbevægelses historie?I: Arbejderhistorie, nr. 25 (1985), s. 39-45


Anm. af: Børge Schmidt: Et arkiv bliver til. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv gennem 75 år 1909 - 12. juni - 1984., i: Arbejderhistorie, 24, 1985, s. 87-89


Anm. af: Erik Christensen: Arbejderpertiernes faglige politik i 1970'erne. Aalborg Universitetsforlag. 1981. 317 s., i Arbejderhistorie, 23, 1984, s. 49-50.

Anm. af:  Tekster om Arbejderfamilien - 1950'erne. Redaktion: Eva Junge-Jensen, Peter Ludvigsen og Anne-Lise Walsted. Arbejdermuseet. København 1984. 96 s.. i: Arbejderhistorie, 23, 1984, s. 94-95.

Anm. af: Fremdsprachige Literatur über die Dänische Arbeiterbewegung / Foreign Language Literature on the Danish Labour-Movement. Zusammengest. von / Comp. by Hans Rohr Christoffersen. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 1983. 29 s., i: Arbejderhistorie, 23, 1984, s. 70-71.

Udenlandske bøger vedrørende arbejderbevægelsens historie i Det kongelige Bibliotek”. I: Arbejderhistorie . - Nr. 22 (1984). - ss. 64-72.

Anm. af: Ib Nørlund: 70'erne. Rids af dansk arbejderbevægelses udvikling. Forlaget Tiden. 1982. 144 s., i: Arbejderhistorie, 21, 1983, s. 77-78.

Anm. af:  Udo Achten und Siegfried Krupke: An all! Lesen! Weitergeben!. Flugblätter der Arbeiterbewegung von 1848 bis 1933. Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Berlin. Bonn. 1982. 248 s., i: Arbejderderhistorie, 21. 1983, s. 37.

Udenlandske bøger vedrørende arbejderbevægelsens historie i Det kongelige Bibliotek”. I: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren . - Årg. 35, nr. 4 (1984). - ss. 35-46: ill.

Anm. af: Elias Bredsdorff: Revolutionær humanisme. En introduktion til 1930ernes venstreorienterede kulturtidsskrifter. Gyldendal. 1982. 255 s., i: Arbejderhistorie, 20, 1983, s. 62-63.

Anm. af: Jürgen Baumgarten (Hrsg.): Linkssozialisten in Europa. Alternativen zu Sozialdemokratie und Koomunistischen Parteien. Junius Verlag. Hamburg. 1982. 215 s., i: Arbejderhistorie, 20, 1983, s. 60-62

Anm. af: Per Ulrich: De røde enker. Forlaget Tiden. 1982. 64 s., i Arbejderhistorie, 20, 1983, s. 82-83.

Danske Marx-Engels udgivelser 1945-1980”, i: Gerd Callesen m.fl. (red): Marx i Danmark. Historiske Bidrag, 1983, s. 147-165

"Død kapitalogik"
, i: Information, 28. marts 1983 - gensvar til Niels Bredsdorffs anmeldelse i dagbladet Information af Marx i Danmark, hvor anmelderen efterlyser et bidrag i bogen med udgangspunkt i kapitallogikken på trods af at han selv  i sidste øjeblik sprang fra at levere netop dette bidrag til bogen. 

Marx i Danmark: historiske bidrag
. R
edigeret i samarbejde med Gerd Callesen og Niels Ole Højstrup Jensen: 1983. 198 sider, ill. Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie. (SFAH's skriftserie; nr. 14).
<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font size="1"><big></big></font></big></big></small></font></big></big></small></font>

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big></big></big></small></font>

Organisationshistorie og "hele arbejderklassens" historie : et rids af en debat om arbejderbevægelsens historieskrivning. I: Kritiske historikere, nr. 1 (1983), s. 24-33

Anm af: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933. Bd. 1: Politik, Virtschaft, Öffentlisches Leben. Hrsg. von Institut für Zeitgeschichte München und von der Research Foundation für Jewish Immigration, New York. Leitung und Bearbeitung: Werner Röder, München - Herbert A. Strauss, New York unter Mitwirkung von Dieter Marc Schneider und Louise Forsyth - München. New York. London og Paris: Saur 1980, LVIII, 875 s. i: Arbejderhistorie, 18, 1982, s. 87-88


Anm af: Unabhängige Kommunisten. Der Briefwechsel zwischen Heinrich Brandler und Isaac Deutscher 1949 bis 1967. Herausg. von Hermann Weber. Colloqium Verlag Berlin 1981. 293 s., i: Arbejderhistorie, 18, 1982, s. 118-119.

Bibliografi over de nyeste bidrag til venstreoppositionens historie i Danmark”.  I: Arbejderhistorie  - Nr. 18 (1982). - ss. 46-62.

Danske afdeling blev grundlagt for 200 år siden”. I: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren . - Årg. 33, nr. 1 (1982). - ss. 8-14: ill.

30.11.1982 -Trotski i København - og Moskvaprocesserne
Trotskis Københavnertale i 1932 gav siden anledning til anklager om "trotskistiske terroristmøder" i Danmark - bl.a. på det mystiske Hotel Bristol, som ikke eksisterede.
(Kronik i Information 30. november 1982)

Kongeligt biblioteksbeøg i Rigsarkivet, I: DF-Revy, 5:10, 1982, s. 299-300.

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big></big></big></small></font>

Anm. af: Bent Gravesen: Socialdemokratiets strategiske overvejelser 1943-45, 1981, i: Arbejderhistorie, 19, 1982, s. 67-68.


”Indledning”, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 17, 1981, s. 3.

Anm.: ’Arbejdererindringer.Køge. Indhold og indeks’. Redigeret af Jørgen Burchardt og Ingolf Rosbjørn. 1986. 96 s. Gratis, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 17, 1981, s. 83-84.

Anm: Hans Kirk. Godtfolk. Samtaler og portrætter i udvalg og med efterskrift vaf Børge Houmann. Forlaget Vindrose. 157 s. kr. 85, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 16, 1981, s. 59-61.

Anm: Peretz Merchav: Linkssocialimus in Europa zwichen den Welkriegen. Mit einer Einleitung von Helmut Konrad. Europaverlag Wien. 1979,. xxvi + 129 s., Meddelelser Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 16, 1981, s. 66-67.

01.10.1981 - Oprettelsen af det nordiske bibliotek 1780 (Link til pdf)
Op
rettelsen af det nordiske bibliotek 1780: ved 200-året for Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling”. I: Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger . - Bd. 25 (1981). - ss. 47-76: ill.

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big></big></big></small></font>

Anm. af: Hans Kirchhoff: Augustoprøret 1943, samarbejdspolitikkens fald, forudsætninger og forløb, en studie i kollaboration og modstand, 1979, i: Arbejderhistorie, 17, 1981, s. 89-91

Kløften mellem kunstnerne og folket. En analyse af Bente Hansen: forfattere i/mod kapitalismen. 1981, 16 s. Københavns Universitet. Institut for Nordisk Filologi.

”RoskildeBibliografen”, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 15, 1980, s. 42-43.

Anm: ´Fornyelse i dansk politik’. SF gennem 20 år. Redigeret af Bent Schiermer Andersen m.fl. (Her og Nu, 9. årg, nr. 4). 281 s., kr. 52,-, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 15, 1980, s. 58-59.

Anm: Paul Elflein: Immer noch Kommunist? Erinnerungen, hrsg. Von Rolf Becker und Claus Bremer. VSA Verlag. Hamburg 1978. 139 s., Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 14, 1980, s. 83-84.

Anm: Bjørn Meidel, Niels Aagaard og Bjørn Elm: Fremtidens Danmark – et socialdemokratisk kriseprojekt fra LO og Metal. Fagbevægelse og fagopposition i 70’erne. Bind 1. VS-Forlaget. 1978. 292 sider, kr. 58,-, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 14, 1980, s. 99-101.

Anm: Benito Scocozza: Danmark i den internationale klassekamp. Forlaget Oktober. 1978. 320 s., kr. 65,-, Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 14, 1980, s. 105-106.


Venstreoppositionen i dansk arbejderbevægelse gennem 100 år - med inddragelse af den nyeste forskning”. S. 160-179, ill. 1981. I: Fremad og aldrig glemme  / redigeret af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen. - 1981. - ss. 160-179: ill.

Betalingsbalancen. En dårlig undskyldning for indgreb”, i: Solidaritet, 6, 1981, s. 9.

Vi vil ikke finde os i den overenskomst”, i: HK-Solidaitet, februar, 1981, s. 1.

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big><font size="1"><big></big></font></big></big></small></font></big></big></small></font>

Et bindebrev fra digteren Poul Martin Møllers familie (sammen med Lisbeth Holtse), i: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren, 31:2, 1980, s. 19-25


Det Kongelige Bibliotek. Danske Afdeling. Småtryksafdelingen: vejledning.”
* Redigeret i samarbejde med Anne-Marie Smith. 1980. 25 sider, ill. Det kongelige Bibliotek.   (Publikumsorienteringer / Det kongelige Bibliotek; 7).

Faglig Fællesliste støtter ikke invasionen i Afghanistan”, i: Infomation, 18. juni 1980

Index til venstrefløjstidsskrifter”, i: Solidaritet, 7, 1980. [Notits].

Sådan fungerede Kampagnen mod Atovåben, i: Information. Særnummer. Februar 1980, s. 11.

<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><small><big><big></big></big></small></font>

Anm. af: Mogens Nielsen: Socialdemokratiet og enheden i arbejderbevægelsen 1943-1945, 1978, i: Meddelelser i Arbejderbevægelsens Historie, 12, 1979, s. 87-88

Hovedtræk af den europæiske integration siden 1945”, i: Jørgen Knudsen (red.): Lille Land Hvad Nu?, 1979, s. 8-13

Virkeligheden bag myten C.F. Tietgen (anmeldelse af Ole Langes bog "Finansmænd, stråmænd og Mandariner. C.F. Tietgen, Privatbanken, Store Nordiske. Etablering 1868-76, i: Socialistisk Dagblad 20. juni 1978.


01.05.1978 - Tidsskriftcentret ti år 1968-1978 (pdf)
Pdf med manuskript: 7. marts 1978 rundede Tidsskriftcentret ti år. Ideen til et offentligt alternativt tidsskrift blev fostret af Lise og Niels Munk Plum. Tidsskriftcentret fungere som både bibliotek og mødested og det har vist sig at kombinationen var rigtig. Tidsskriftcentret har i de første ti-år vist sig opgaven voksen som et center for alternativ informationsformidling. I teksten citeres arbejderdigteren Oscar Hansens digt: "Pas på de gamle pejcer, pas særligt godt på dem, måske ligner de laser..."
(Trykt i Information 5. juni 1978).

Den herskende klasse har brug for de kommunistiske partier. Interview (sammen med Jørgen Lund) af ledende medlem af det engelske Socialist Worker's Party Ian H. Birchall, i: Socialistisk Dagblad, 5, januar  & 6. januar 1978.


Jernbaneliv.
Det Kongelige Bibliotek oktober-november 1977. Red.: Steen Bille Larsen og Anne-Marie Smith. 1977. 36 s. Udstillingskatalog.


Kommunisterne og arbejderklassen 1945-1975: Danmarks Kommunistiske Partis rolle i dansk arbejderbevægelse . 1977. 295 sider. Tiderne Skifter.

Grundlæggelsen af De Danske Sukkerfabrikker 1872 og C.F. Tietgen - et studie i Danmarks industrielle udvikling 1860-1880, 1976. Københavns Universitet. Historisk Institut.

"Den danske klassekamps historie" Anmeldelse af Årbog i Arbejderbevægelsens Historie bd. 2 (Politisk Revy, nr. 219, 13. april 1973, s. 8)

”SF & EF: Om at springer op som en løve og …”, i: Politisk Revy,  nr. 217, 16. marts 1973

”Nyt fra monpolerne”, i: PolitiskRevy, nr. 216, 2. marts 1973

”Nyt fra monpolerne”, i: PolitiskRevy, nr. 215, 16. februar 1973

”Nyt fra monpolerne”, i: PolitiskRevy, nr. 213, 19. januar 1973

”Nyt fra monpolerne”, i: PolitiskRevy, nr. 212, 5. januar 1973

”Kapitalismens feberkurve”, i: Politisk Revy, nr. 211, 15. december 1972

”Kapitalismens feberkurve”, i: Politisk Revy, nr. 210, 1. december 1972

”Før VS´femte kongres”, i: Politisk Revy, nr. 210, 1. december 1972

”Tidsskriftcentret. Selvejende institution”, i Politisk Revy, nr. 209,  17. november 1972

”Nyt fra monpolerne”, i: Politisk Revy, nr. 207, 20. oktober 1972

”Ålborgstrejken [Interview]”, i: Politisk Revy, nr. 205, 22. september 1972

Fremmedarbejderne og den vesteuropæiske kapitalisme”. (Redaktør). 1973. 61 sider, ill. Politisk Revy . (Politisk Revys hæfter; 4).

"Den danske klassekamps historie" Anmeldelse af Årbog i Arbejderbevægelsens Historie bd. 1. (Politisk Revy, nr. 204. 8. september 1972)

Kvinder og produktionsforhold”. (Redaktør). 1972. 46 sider. Politisk Revy . (Politisk Revys hæfter; 2).
 

”Valutakrisen: Kolonialisme, krige eller samarbejde”, i: Politisk Revy, nr. 201, 28. juli 1972

”Ja til Europa er ja til trygghet. Europabevægelsen i Norge”, i: Politisk Rey, nr. 200, 30. juni 1970

”Monopolernes organisationsformer”, i Politik Revy, nr. 197, 19. maj 1972

”Kampen mod arbejdsret og tillidsmandssystem. Interview med Svendborg-tillidsmændene”, i: Politisk Revy, nr. 196, 5. maj 1972. (Sammen med andre)

”EF-konferencen: Enhed uden analyse”, i: Politisk Revy, nr. 196, 5. maj 1972.

”PRs [Politisk Revys] EF-parole”, i: Politisk Revy, nr. 193, 24. marts 1972.

”Socialistisk anti-EF-kontor”, i: Politisk Revy, nr. 193, 24. marts 1972.

”Længe leve det frie initiativ”, i Politisk Revy, nr. 192, 10. marts 1972

”Nederlaget på Ålborg Værft”, i: Politisk Revy, nr. 190, 11. februar 1972

”Den danske troværdighedkløft”, i: Politisk Revy, nr. 189, 28. januar 1972.

”Deportationsloven –to år efter”, i. Politisk Revy, nr. 188, 14. januar 1972

”Europas uartige dreng”, i: Politisk Revy, nr. 185, 26. november 1971

”Uvejrsskyer over Krag & Co”, i: Politisk Revy, nr. 183, 29.oktober 1971


29.10.1971 - Det er s´gu svært at være mand i en kvindebefrielsestid
Ja, det er s´gu svært at være mand i en kvindebefrielsestid. Der var, en gang, at det hele var nemmere. Det var før kvin­derne begyndte at røre på sig.Dengang var det så nemt at kæmpe for fremskridtet, fordi det vedrørte aldrig os selv. Vi kæmpede for arbejderens sag, for befolkningerne i den tredje ver­den - alt sammen så herligt uforpligtende, fordi det ikke vedrørte vores egen hverdag. Nu går den ikke længere mænd! Revolutionen er nået til os selv. (Politisk Revy, nr. 183, 29. oktober 1971)

"Vi må ikke sælge småborgerskabet for billigt", i: Politisk Revy, nr. 182, 15. oktober 1971

"Danmark et skævt land", i: Politisk Revy, nr. 180, 17. september, 1971.

"TV EEC manipulation", i: Politisk Revy, nr. 179, 3. september, 1971.

"Kapitalismens falskmøntere", i: Politisk Revy, nr. 179, 3. september, 1971.

”F.L. Smidth bestyrer statens lånefon”, i Politisk Revy, nr. 178, 20. august 1971

"Rottereden", i: Politisk Revy, nr. 177, 6. august 1971.

"Monopolernes sorte hånd", i: Politisk Revy, nr. 170, 2. april 1971.

"Jeg skal lige hen i Landmandsbanken", i: Politisk Revy, nr. 169, 19. marts 1971.

"Fælledsmarked og overenskomst", i: Politisk Revy, nr. 168, 5. marts 1971.

"Biscuitarbejderskens dystre udsigter", i: Politisk Revy, nr. 166, 5. februar 1971.

"Grønne høvlspåner og 20 øre i timen", i: Politisk Revy, nr. 165, 22. januar 1971.

"Prisstop med prisstigninger", i: Politisk Revy, nr. 162, 4. december 1970.

"Prisstop med prisstigninger", i: Politisk Revy, nr. 161, 20. november 1970.