www.billelar.dk                                 Back to texts

Debatindlæg i Politiken 5. juli 2012


<font size="5" face="Times New Roman"></font> Det Kongelige Bibliotek: Fremlæg spilliste

Af STEEN BILLE LARSEN

Vicedirektør Steen Bille opfordrer Spilmuseet til at fremlægge spilliste
 


Al ære og respekt for det private initiativ med at skabe et museum for spillemaskiner, men det har intet med kulturbevaringsopgaven for computerspil at gøre. Den varetages på forsvarlig vis af statslige institutioner - uanset om Spilmuseet kan lide det eller ej.

I sit forsøg på at blive et statsanerkendt museum fortsætter Spilmuseet sine udokumenterede angreb på Det Kongelige Bibliotek ved at gentage påstanden om, at Det Kongelige Bibliotek mangler at indsamle 10.000 computerspil.

Spilmuseet hævder at ligge inde med en liste over disse 10.000 spil, men trods utallige opfordringer nægter de at fremlægge den. Vores opgave er at indsamle computerspil af betydning for dansk kulturarv, så hvor tallet 10.000 kommer fra, må vi gætte os til. Mener Spilmuseet, at Det Kongelige Bibliotek ukritisk skal indsamle alverdens spil?

Men en opfordring: Fremlæg jeres liste over de 10.000 spil, så vi kan få en seriøs diskussion om, hvad en dækkende samling af computerspil skal rumme.

.

 

Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


www.billelar.dk