www.billelar.dk                                 Back to texts

Det Kongelige Bibliotek 9. august 2012


<font size="5" face="Times New Roman"></font>
PIERRE BIGANDT 1928-2012


Af STEEN BILLE LARSEN

Pierre Bigandt 21. oktober 1928 - 27. juli 2012.  Det Kongelige Biblioteks tidligere økonomi- og personalechef er død. Pierre Bigandt blev ansat på Det Kongelige Bibliotek som kontorchef i 1971, hvor han med et kort mellemspil som kommunaldirektør i Allerød Kommune kom til Det Kongelige Bibliotek fra Kulturministeriet – dengang med det meget lidt mundrette navn ”Ministeriet for Kulturelle Anliggender”. Pierre Bigandt (eller Bigandt som han altid blev kaldt) var ansvarlig for økonomi og personale i en periode med meget store forandringer. Den grundlæggende statslige styring ændredes fra regelstyring til ramme- og aktivitetsstyring med store konsekvenser for institutionerne. Formelt blev han ansat i Rigsbibliotekarembedet. Det komplekse forhold mellem Rigsbibliotekarembedet på den ene side og Det Kongelige Bibliotek samt Universitetsbibliotekets 1. Afd. og Universitetsbibliotekets 2. Afd. på den anden betød, at Bigandt efter 1984 var kontorchef for to institutioner og skulle deltage i flere ledelsesfora og i flere Samarbejdsudvalg. Bigandt virkede 1970-94 under tre helt forskellige chefer med henholdsvis ca. 10, 5 og 10 år: Palle Birkelund, Torkil Olsen og Erland Kolding Nielsen. Bigandts hovedinteresse var personalepolitik og personaleforvaltning. Det var bl.a. i Bigandts tid, at det edb-baserede personalestyringsværktøj K-man blev udviklet. Det anvendes stadig den dag i dag, når ledere med personaleansvar får de månedlige opgørelser over årsværks- og lønforbrug. Biblioteket trak på hans juridiske viden, og Bigandt bidrog til professionaliseringen af forvaltningen af Det Kongelige Bibliotek i takt med, hvad der skete i hele den offentlige sektor.

Pierre Bigandt var cand. jur. og blev ansat i Statsministeriet i 1958 inden for naturfredningsområdet. Da Ministeriet for Kulturelle Anliggender blev oprettet i 1961 flyttede naturfredningsområdet (og dermed Pierre Bigandt) fra Statsministeriet til Kulturministeriet, hvor han arbejdede til 1969. Efter et kort mellemspil i Allerød Kommune ”vendte han tilbage” til Kulturministeriets område som kontorchef i Rigsbibliotekarembedets komplekse organisation. I denne kapacitet var han 1972-77 formand for det vigtige underudvalg under Forskningsbibliotekernes Målsætningsudvalg vedr. omkostningsanalyser, og 1976-79 var han en af sekretærerne for Bibliotekskommissionen.

Bigandt var en utrolig venlig person med en lun humor, som han tit udnyttede når personaleforvaltning skulle formuleres i praktiske principper. Han var vellidt og respekteret blandt kolleger og medarbejdere, som blev smittet af hans positive væsen, hvilket i en af talerne ved hans afskedsreception blev udtrykt således: ”gode råd, varme øjne og en rummelig menneskelighed”. Ved sin afgang blev Pierre Bigandt udnævnt til Ridder af Dannebrog. Privat interesserede han sig for slægtsforskning og musik, den rytmiske såvel som den klassiske. Pierre Bigandt var svækket i sine sidste år og sov stille ind 27. juli.

Æret være hans minde.

Steen Bille Larsen

Bisættelsen finder sted fra Søllerød Kirke tirsdag den 14. august kl. 14.00

 

Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


www.billelar.dk