www.billelar.dk                                 Back to texts

Debatindlæg i DEN KORTE AVIS 6. juli 2013


<font size="5" face="Times New Roman"></font>
Det Kongelige Bibliotek og elektroniske opslagsværker

Af STEEN BILLE LARSENDebatindlæg som svar til professor emeritus Henning Bergenholtz, som kritiserer  Det Kongelige Bibliotek for ikke at indsamle og bevare elektroniske værker for eftertiden


I Denkorteavis.dk 1. juli 2013 har Henning Bergenholtz skrevet en interessant artikel med tankevækkende overvejelser om, hvorledes trykte opslagsværker lakker mod enden. De udkommer nu som e-bøger, men der ikke er samme sikkerhed på nettet for at der er varig adgang til informationen . I den forbindelse skriver forfatteren: ” Det Kongelige Bibliotek skal godt nok tage kopier af foreliggende elektroniske opslagsværker. mens dels kan de slet ikke gøre det, fordi det drejer sig om kommercielle værker, der ikke tillader det. Og dels vil ingen om 100 år kunne læse de data, man trods alt har indsamlet.”


Jeg kan glæde læserne med, at det heldigvis ikke forholder sig således som Henning Bergenholtz frygter. Det Kongelige Bibliotek har i henhold til pligtafleveringsloven ret til at tage kopier (høste) det danske internet. Denne ret giver også mulighed for at hente kommercielle værker, som er beskyttet af password. Denne del af kulturarven er således også sikret for eftertiden. Dertil kommer, at vi sammen med andre nationalbiblioteker udvikler bevaringssystemer, som indebærer, at man også kan læse værket om 100 år.

 

Steen Bille Larsen

Vicedirektør

Det Kongelige Bibliotek
Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


www.billelar.dk