www.billelar.dk                                 Back to texts

Debatindlæg i DEN KORTE AVIS 5. september 2013


<font size="5" face="Times New Roman"></font>
Det Kongelige Bibliotek og elektroniske ordbøger

Af STEEN BILLE LARSENHenning Bergenholtz rykker i Den Korte Avis 19. august 2013 for et svar på sin kritik af at Det Kongelige Bibliotek ikke overholder Lov om Pligtaflevering og sammenligner bibliotekets første svar med denne anekdote: "Radio Jerevan bliver spurgt af en lytter: 'Passer det, at Iwan Iwanowitsch har vundet en bil i lotteriet?' Svar: 'I princippet ja. Men det var ikke Iwan Iwanowitsch, men Pjotr Petrowitsch. Og det var ikke en bil, men en cykel. Og han vandt den ikke, den blev stjålet fra ham.'"

Professor Bergenholtz efterlyste i et indlæg i Den Korte Avis 19. august et klart svar fra Det Kongelige Bibliotek angående vores indsats for at bevare ordbøger på nettet.
 
Indsamler den digitale kulturarv

Lad mig indledningsvis slå fast, at vi er enige om, at ordbøger er en bevaringsværdig del af kulturarven. Det Kongelige Bibliotek indsamler i medfør af Pligtafleveringsloven den digitale kulturarv på det danske internet i det omfang det er teknisk muligt, f.eks. pdf-filer og tilsvarende ”statiske” formater.
 
I en mailkorrespondance over sommeren præciserede professor Bergenholtz, at han efterlyste en indsamling via pligtafleveringen af databaser, som indeholder ordbøger. Til dette svarede jeg – stadig i en mailkorrespondance – at det ikke er teknisk muligt for os at indsamle databaser. På den baggrund konkluderer professor Bergenholtz i seneste indlæg, at Det Kongelige Bibliotek ikke lever op til sin forpligtelse til at indsamle og bevare kulturarven.
 
Teknisk umuligt

Jeg vil godt rette misforståelsen om, at vi ikke lever op til vores forpligtelse. Databaser som sådan er omfattet af Pligtafleveringsloven, men det er ikke teknisk muligt at høste en hel database med alle dens funktionaliteter. Derfor tages i stedet udtræk af databaser, vel vidende at det kun er et udpluk. Denne praksis har sine begrænsninger, men i denne sammenhæng er det vigtigt at pointere at vi ikke svigter den opgave, som vi skal løse i henhold til loven.
 
Databaser er en vigtig del af kulturarven. Heri er vi enige med professor Bergenholtz, men at bevare dem for eftertiden kræver, at vi overtager hele databaser, hvis vi skal kunne dokumentere dem. Det er som nævnt ikke teknisk muligt og vi er som sagt ikke forpligtet til det. Da vi anser databaser for at være vigtige, arbejder vi på at overtage hele databaser, når de ikke længere er relevante for udgiverne.
 
Vi arbejder lige nu på at overtage et par databaser og jeg har også inviteret professor Bergenholtz til at samarbejde om, at sikre nogle af de databaser, som han har ansvaret for.


Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


www.billelar.dk