www.billelar.dk                                 Back to texts

POLITIKEN 25. AUGUST 2019


<font size="5" face="Times New Roman"></font>
Harald Ilsøe 18.1.1933 - 5.8.2019, fhv. forskningsbibliotekar Det Kongelige BibliotekChristian Kaaber, antikvar og boghistoriker, og Steen Bille Larsen, fhv. nationalibliotekar og i bestyrelsen for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab, skriver mindeord om bog- og bibliotekshistoriker Harald Ilsøe, 86 år.

 

Harald Ilsøe var ubestridt sin generations største bog- og bibliotekshistoriker og formåede som få at formidle sin viden, både for fagfolk og for den brede offentlighed. Harald Ilsøe var uddannet historiker fra Københavns Universitet.

 

Efter kortvarige ansættelser ved Rigsarkivet og Københavns Universitet kom han i 1965 til Det Kongelige Bibliotek. Her bidrog han som fagreferent til at opbygge den moderne katalog, som afløste de gamle protokolkataloger. Samtidig havde han ansvaret for udenlandske boganskaffelser inden for en lang række af historiefagets discipliner.

 

I 1994 gik han formelt på pension for de næste tyve år at hellige sig sit virke som aktiv boghistoriker. Straks efter den formelle pensionering, fik han et forskerstipendiat af Carlsbergfondet. Resultatet blev storværket Det Kongelige Bibliotek i støbeskeen, der udkom ved indvielsen af Den Sorte Diamant som den første institutions- og samlingshistorie om biblioteket siden 1844.

 

Gennem de følgende 20 år forskede han for fuld kraft og skrev adskillige banebrydende arbejder om bibliotekshistorie, bogbind, bogomslag, københavnske bogtrykkere m.v. Samtidig forsynede han til stadighed sit gamle bibliotek med egne fund fra antikvariater og loppemarkeder og udfyldte huller i samlingerne.

 

Harald Ilsøe bidrog også med at formidle sin store viden til den bredere offentlighed. I 1993 skrev han et pragtværket På papir, pergament og palmeblade, som stadig er Det Kongelige Biblioteks bedste bud på en let tilgængelig bog om bibliotekets mest prægtige og betydningsfulde værker. Han bidrog også til udstillinger om bl.a. Martin Luther, Machiavelli, danske dronninger, Christian IV, festmusik fra renæssancen. Senest i 2013 viste Det Kgl. Bibliotek en udstilling om tidligt moderne bogomslag, hvor Harald Ilsøe udgav et meget stort katalog.

 

Som person var Harald Ilsøe sine meningers mand, og han veg ikke tilbage, når han skulle forfægte sine synspunkter. Samtidig var han hjælpsom og venlig, bl.a. over for yngre kolleger og tog sig tid til at dele sin viden.

 

Dertil kom, at var han utrolig generøs, når det gjaldt om at dele sine forskningsresultater med andre.


 

Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


www.billelar.dk