Billelar.dk

a personal web site about art, literature and travels

  Here you are: Home - I Venstrefløjens Øje

Steen Bille Larsen: I Venstrefløjens Øje"

I Venstrefløjens Øje


Det skrev anmelderne:

  • "Vil man vide mere om, hvad der skete i 60’ernes ny-radikale venstrefløjsmiljø, kommer man ikke uden om denne personlige beretning. Tiden er levende og godt beskrevet af en observant forfatter". - Historie Online.
  • "En bog, som ikke mindst vil interessere dem, der har været politisk aktive netop i denne periode". - Kommunist.
  • "Steen Bille Larsen er en nøgtern, faktuel historiefortæller, som ikke smigrer sig selv, og det giver hans personligt engagerede historiefremstilling kvalitet". - Arbejderen
  • "Der er en detaljeringsgrad, og også et dokumenterende underlag i henvisninger og illustrationer, som gør teksten til et væsentligt bidrag netop til venstrefløjens historie i 1960'erne". - Social Kritik
  • "Kan du huske atommarcherne? Kan du huske Kejsergade? Kan du huske kampen mod EF i 1972? ... Så skulle du tage at læse Steen Bille Larsens bog om sit liv som fuldtidsaktivist i to dramatiske årtier." - SKUB

 Politisk Revys Forlag har udgivet bogen Steen Bille Larsen: ”I Venstrefløjens Øje. Mit Liv som Fuldtidsaktivist i 60’erne 2018. 306 sider.

 

Steen Bille Larsen (f. 1942), tidligere nationalbibliotekar og vicedirektør ved Det Kongelige Bibliotek, fortæller om sit liv og tid som bevidst og engageret menneske i 1960’erne, som deltager i Kampagnen mod Atomvåben, den kommunistiske ungdomsbevægelse og ikke mindst på fjortendagesbladet Politisk Revy. Vigtige stationer i en bemærkelsesværdig tid. Forfatteren var med i en lang række opsigtsvækkende begivenheder og beskriver bevægelsernes organisation og interne forhold og giver et veloplagt historisk billede af tiden under Den kolde Krig – samt af mødet med en ny verden af pacifister, kulturradikale, kunstnere og venstreintellektuelle. En åbenhjertig og personlig biografi om livet dengang i den bevægede tid. Forfatteren har ikke tabt gejsten og slutter bogen med at efterlyse et nyt kommunistisk manifest. (306 sider). Forsideillustration: Atommarchen påsken 1961 fanget i en snestorm.


Bogen kan købes på forlaget politiskrevy@forlagene.dk. Kan også købes på Den Blå Avis, søg: "
I Venstrefløjens Øje".


Errata
Politisk Revy Publishers has published
the book Steen Bille Larsen"In the eye of the Left Wing. My Life as a Fulltime Activist in the 60's” 2018. 306 pages.
 

Steen Bille Larsen (born 1942), former national librarian and deputy director of the Royal Library, tells in this book about his life and time as conscious and committed person in the 1960’s where he participated in the Campaign against Nuclear Weapons, in the communist youth movement and, not least, on the left-wing periodical Politisk Revy. Important stations in a remarkable time. The author participated in a series of spectacular events, describing the organization and internal relationships of the movements and giving an interesting inside historical picture of the Cold War period - as well as his meeting with a new world of pacifists, cultural radicals, artists and left-wingers. An open and personal biography about a life in a time of big changes. The author has not lost the spirit and as conclusion of the book he is calling for a new communist manifesto. (306 pages). Front illustration: The March for Nuclear Disarmament Easter 1961 caught in a snowstorm.


The book can be bought by the publisher
politiskrevy@forlagene.dk. Also sold on Den Blå Avis, search: "I Venstrefløjens Øje".Errata


www.billelar.dk - Mailto: sbl@billelar.dk